Kalkulator brutto netto

StjepanBan
Kalkulator za obračun plate

KALKULATOR ZA OBRAČUN PLAĆE

Unesite vašu bruto platu
(nema neoporezivih naknada)
Plaća prije oporezivanja
Dohodak prije oporezivanja
Doprinosi iz osnovice
- za PIO/MIO
- za zdravstveno osiguranje
- za osiguranje od nezaposlenosti
Lični odbitak
Osnovica za porez na dohodak
Porez na dohodak (10%)
Porez na dohodak (20%)
Iznos za isplatu
Ukupni troškovi poslodavca

Ukratko o kalkulatoru.eu.org

Author & Editor

---------------- -------------Free ADS-- ----- ----- -----------Free ADS -------- - - - - - -Free ADS - - - - - - - -